Vella Quaresma

dissabte, 21 de febrer de 2009

Vella Quaresma,
Vella Quaresma,
Ai, que no pot caminar.
Té moltes cames,
i s'entrebanca,
entre tots l'hem d'ajudar.

És que n'hi hem de treure una,
una, una, una,
És que n'hi jem de treure una,
perquè pugui caminar.


Si T'agrada Aquest Bloc pots votar-me
Vota'm al TOP CATALÀ!