Cantem: Baixant de la font del Gat

dimecres, 14 de maig de 2008

Baixant de la Font del Gat
una noia, una noia;
baixant de la Font del Gat
una noia i un soldat.
Pregunteu-li com se diu,
Marieta Marieta;
pregunteu-li com si diu;
Marieta del ull viu.

(popular)