Nadala: El noi de la Mare

dimarts, 11 de desembre de 2007

1. Què li darem a n'el noi de la mare?
que n'hi darem que li sàpiga bo?
panses i figues, i nous i olives,
panses i figues, i mel i mató.

2. Què li darem al Fillet de Maria?
Què li darem al formós Infantó?
Li darem panses en unes balances,
li darem figues en un paneró.

3. Tam-patam-tam, que les figues són verdes,
tam-patam-tam, que ja maduraran,
si no maduren el dia de Pasqua
maduraran en el dia del Ram.
Per escoltar la nadala click aquí
per escoltar només la música click aquí