vers de Nadal: És Nadal

diumenge, 16 de desembre de 2007

.
.
És Nada!,
és Nadal!
Festa d'alegria;
Jesús neix,
a Betlem,
dins d'una establia.
.
(Popular)